Iogt nto

0 Comments

iogt nto

IOGT-NTO:s historia tar sin början när IOGT bildades i USA som ett ordenssällskap där man krävde helnykterhet av sina medlemmar. Fram till december bedrevs IOGT-NTO-rörelsens internationella verksamhet inom ramen för Stiftelsen IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut. Från januari ligger verksamheten istället i IOGT-NTO-rörelsen ideell förening. Det är en annan organisationsform men såväl övergripande mål som konkret. IOGT-NTO, Stockholm, Sweden. 10K likes. Välkommen till Sveriges största nykterhetsorganisation, IOGT-NTO! Beräkningar visar att brännvinskonsumtionen uppgick till omkring 23 liter per person och år omkring Våld är en komplex fråga och orsakerna till att en människa begår en våldshandling är många. Företag Tillsammans tar vi ansvar för en nyktrare och tryggare värld, där människors hälsa och välfärd står i centrum. IOGT spred sig sedan snabbt över landet. Känner du oro för ditt eller någon närståendes drickande? Det finns många sätt att bidra. Här riktar man sig i hög grad mot politiker, men också genom utbildningar och dylikt direkt till medlemmar och allmänhet. IOGT-NTO driver två folkhögskolor, Wendelsberg i Mölnlycke och Tollare i Nacka. Organisationen driver också ett behandlingshem, Dagöholm. Inom rörelsen finns också ett stort antal lokaler. Allt från minsta samlingslokal till stora kursgårdar. Verksamheten finansieras till större delen genom helägda Miljonlotteriet - 84 % år  ‎Medlemslöftet · ‎Verksamhet · ‎Medlemmar · ‎Uteslutningar. IOGT-NTO:s historia tar sin början när IOGT bildades i USA som ett ordenssällskap där man krävde helnykterhet av sina medlemmar. IOGT-NTO-rörelsen är ett samlingsnamn för IOGT-NTO, Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), IOGT-NTOs Juniorförbund (Junis) och Nykterhetsrörelsens scoutförbund (NSF). Tillsammans organiserar dessa fyra förbund, som alla är medlemmar av IOGT International, nästan 60 människor i Sverige. Organisationerna.

Video Iogt nto

IOGT-NTO-rörelsen stöder Blue Cross Kenya i arbetet med gatubarn iogt nto

Iogt nto - jag

Allt från minsta samlingslokal till stora kursgårdar. Våra 30 medlemmar har valt en nykter livsstil och bidrar till att sänka den totala alkoholkonsumtionen i Sverige. Sidan redigerades senast den 5 september kl. Här under hör också arbetet på Dagöholms behandlingscenter. Tillsammans gör vi julen till barnens högtid. Trenden är att vara nykter!

Categories: kvällsposten nyheter

0 Replies to “Iogt nto”